Disclaimer

NU IN HET NIEUWS streeft er naar dat de informatie op onze website(s) actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website(s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(s).

Alle informatie op onze website(s) wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan.

Nu in het Nieuws behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.

Alle genoemde trademarks en registered trademarks zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

NU IN HET NIEUWS is een dienst van Siteseeing Internet Services. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT (Federatie Nederlandse IT) 2003 van toepassing. U vindt deze op onze website: http://www.sis.nl/leveringsvoorwaarden_sis.pdf

Wevolve